Köprü(Bridge) Nedir?

Köprü(Bridge) Nedir?

Bridge(Köprü) iki veya daha fazla LAN(Local Area Network) ağlarını birbirine bağlamak için kullanılan bir ağ donanımıdır. Farklı kullanım çeşitlerine sahip olan Bridge’ler intranet’i internet’e veya iki farklı alt ağı birbirine bağlamak için kullanılabilirler.

Local ağdaki trafiğin yoğunlaştığı zamanlarda, ağ içinde giden ve gelen paketler birbiriyle çarpışarak, ağ verimliliğini ciddi oranda azaltabilir ve bunun sonucunda ağ trafiğinde yavaşlamalar görülebilir. Bu sorunu çözmek için ise mevcut local ağ, birden fazla ağa bölünebilir. Bölünen bu ağları birbirine bağlamak için ise Bridge dediğimiz ağ donanımını kullanırız.

Bridge’ler, OSI’ınn 1. ve 2. katmanında çalışır. İletişim hataları bu katmanlarda denetlenir. Ayrıca fiziki adreslemeler ve fiziki adres erişimleri bu katmanlarda yapılır.

Bridge Kullanmanın Avantajları:

  • Ağdaki trafik yoğunluğu azalmış olur.
  • Ağların birinde oluşan veya oluşabilecek bir problem diğer ağları etkilememiş olur.
  • Local Area Networkler genişletilmiş olur.

Bridge Kullanmanın Dezavantajları:

  • Ağın kapsamı sınırlandırılamıyor. Belli bir ağ bloğu için köprünün kullanılamaması, köprü kullanımının dezavantajlarından biridir.
  • Karmaşık ağ topolojilerinde kullanımı sorun yaratabilir.

Related Posts

Leave a Reply