Hakkımızda

Hakkımızda

Ulusların sınırlarının yeniden şekillendiği ve Dünya’nın biat ettiği “5” ‘in gölgesini satamadığı ağacı kestiği bir coğrafyada yaşıyoruz.Tarihin başladığı nokta olarak Ortadoğu günümüze dek sayısız medeniyete kucak açmış, onları beslemiş ve söz konusu medeniyetlerin acı tatlı hatıralarına tanıklık etmiştir. Sümerler ile başlayan tarihi serüven Babiller, Hititler, Asurlular, Persler, Fenikeliler, İbraniler, Helenler, Romalılar ve Osmanlılar gibi kadim medeniyetlerle devam etmiş ve en nihayetinde modern çağlara ulaşmıştır. Söz konusu medeniyetlerin yatağında dini ve kültürel bir mozaik halini alan Ortadoğu, kendini modern çağlarda emperyal güçlerin paylaşım alanı olarak buluvermiştir. Kadim toprakların trajedisi hiç bitmemiştir.

Osmanlı Devleti, Ortadoğu’da derin izler bırakmış 400 yıl süren Osmanlı hâkimiyetinden sonra Ortadoğu devletleri dağılmış, sömürgeleşmiş, bir daha istikrar ve huzur ortamına kavuşamamıştır. Günümüzde kronikleşen bölge sorunlarının ortaya çıkışı, Osmanlı Devleti’nin bölge hâkimiyetini kaybetmesiyle aynı döneme denk gelir. Söz konusu sorunların ortaya çıkmasında mezkûr dönemin emperyal güçlerinin parmağı olduğu gibi, Arap Devletleri’nin katı ve taassup yüklü benliklerinden sıyrılamayıp, milliyetçilik buhranlarına kapılarak birlik olamamalarının da etkisi kuvvetlidir.

Değişimin çarpanlarından biri olan bilgi ve bilginin iletimi insanoğlunun bütün bu işleyen süreçlere olan dahlini hızlandırmış veya yavaşlatmıştır.Örneğin tarım toplumundan, sanayi toplumuna geçiş 150 yıl gibi bir süre almış fakat Sanayi toplumundan bilgi toplumundan geçiş teknolojinin katkısıyla 50 yıl gibi bir sürede büyük mesafe katetmiştir.

Birleşmiş Milletlerin kara, deniz hava ve uzaydan sonra 5. savaş alanı olarak belirlediği Siber Uzay dünya’nın en büyük problemi haline gelmiştir.DAEŞ’in bile siber ordu kurmaya çalıştığı bir coğrafyada ise Siber Uzay da savaşın etkileri daha yıpratıcı ve zorlayıcı olabilmektedir.

Özelikle Bilgi ile etkileşimi olan (uygulama, sistem, network vb.) varlıklarının güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirlerin analizi, sınıflandırması, müdahale seçenekleri gibi etmenler siber güvenliğin en temel unsurlarını oluşturmaktadır. Türkiye’de Siber Güvenlik üzerine faaliyet veren Kamu Kurumları, Özel Sektör Kuruluşları’nın dışında Tehdit odaklı yaklaşıma sahip ve dünyada olup biteni izleyen ve analiz eden tamamen milli duygu ve düşünce sahibi insanlar tarafından biraraya gelerek 2015 yılında kurulan bir “Siber Tehdit Analizi ” portalidir.

Biz bu sahalardan çekilelim, emin olun ki buralar daimi karışık ve iğtişaş (özü kaybettirilmek istenen) sahalar haline gelecektir.

Abdulhamid Han Hazretleri

Siber Tehdit Analiz ve İnceleme Topluluğu 

Related Posts

Leave a Reply